Kvaliteta zraka u gradovima

Gradovi imaju ključnu ulogu u poboljšanju kvalitete zraka osmišljavanjem, praćenjem i provedbom planova za kvalitetu zraka na lokalnoj razini.

Kružno gospodarstvo u gradovima

Prelazak na kružno gospodarstvo pridonijet će stvaranju održivoga, niskougljičnoga, resursno učinkovitoga i konkurentnoga gospodarstva. Na taj će se način proizvodi, materijali i resursi održavati što je dulje moguće u gospodarstvu i smanjiti količina stvorenog otpada. Gradovi su idealno okruženje za razvoj kružnoga gospodarstva jer su blizu stanovnicima, pružateljima usluga i poduzećima.

Prilagodba klimatskim promjenama u gradovima

Znatne emisije stakleničkih plinova iz proizvodnje energije i uporabe vozila u gradovima uvelike pridonose klimatskim promjenama. Istovremeno su gradovi vrlo osjetljivi na utjecaj klimatskih promjena: vrućine, poplave, suša i nestašica vode mogu utjecati na zdravlje, infrastrukturu, lokalna gospodarstva i kvalitetu života stanovnika. Djelotvorna klimatska politika osigurava ne samo otpornost na klimatske učinke, nego i važne koristi za urbana područja, primjerice, bolju kvalitetu života, višu razinu javnog zdravlja, uštede i nova radna mjesta.

Kultura u gradovima

Pomaže gradovima da se regeneriraju, povećaju svoj kreativni i inovativni potencijal, razviju nove i održivije oblike turizma.

Digitalna tranzicija u gradovima

Gradovi imaju priliku iskoristiti digitalnu tehnologiju i otvorene podatke za pružanje boljih javnih usluga građanima i stvaranje poslovnih prilika.

Energetska tranzicija u gradovima

Urbana područja mjesta su u kojima se može ostvariti najveći napredak u prelasku na sustav u kojem se upotrebljava većina obnovljivih izvora energije.

Stanovanje u gradovima

Stanovi su ključni za gospodarski rast gradova i dobrobit njihovih stanovnika.

Inovativna i odgovorna javna nabava u gradovima

Javna nabava djelotvoran je instrument za učinkovitije rješavanje socijalnih i okolišnih pitanja u gradovima.

Uključivanje migranata i izbjeglica u gradove

Gradovi su često glavna ulazna točka i mjesto integracije za migrante i izbjeglice u EU.

Radna mjesta i vještine u lokalnom gospodarstvu

Gradovi imaju ključnu ulogu u stvaranju i podupiranju odgovarajućih uvjeta za investiranje koji dovode do otvaranja novih i boljih radnih mjesta.

Održiva uporaba zemljišta i prirodna rješenja u gradovima

Učinkovita i održiva uporaba zemljišta pomaže u stvaranju uključivih europskih gradova za sve.

Gradska mobilnost

Gradski promet od ključne je važnosti za gospodarsku konkurentnost, socijalnu koheziju i održivi rast.

Siromaštvo u gradovima

Siromaštvo uvelike utječe na gradove. EU nastoji smanjiti siromaštvo i pojačati uključenost osoba koje žive u siromaštvu.