Strateġiji u politiki

Il-Pakkett ta’ Investiment Soċjali (SIP) jistabbilixxi qafas ta’ politika integrat li jsaħħaħ ir-rwol kruċjali tal-inklużjoni attiva billi jiffoka fuq – fost l-oħrajn – punti uniċi ta’ servizzi, żieda fit-teħid u l-kopertura tal-benefiċċji soċjali, appoġġ adegwat għad-dħul u attivazzjoni aħjar.

Fi ħdan  is-sħubija tal-Aġenda Urbana tal-UE dwar il-faqar urban, l-ibliet, il-pajjiżi tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea jaħdmu flimkien biex jidentifikaw il-politiki tal-UE b’impatt fuq l-inklużjoni tal-foqra u r-riġenerazzjoni ta’ viċinati żvantaġġati.

Links ewlenin

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2016)

Strateġija Ewropa 2020 (2010)

Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni (OMC)

Linji gwida tal-UE dwar id-drittijiet tat-tfal

Links oħrajn

Aġenda għall-ħiliet u impjiegi ġodda

Karta ta’ Leipzig dwar il-Bliet Ewropej Sostenibbli (2007)

Laqgħa ministerjali informali ta’ Toledo dwar l-iżvilupp urban - Dikjarazzjoni (2010)

Data u studji urbani

Eurostat​

ESPON

Pjattaforma tad-data urbana

Portal tad-data miftuħa għall-ESI

Opportunitajiet u pariri ta’ finanzjament

Programmi u opportunitajiet ta’ finanzjament

Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS)

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE)

Fond għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD)

Orizzont 2020

Azzjonijiet Innovattivi Urbani (UIA)

URBACT

Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI)

Inizjattiva għall-ipprogrammar konġunt fl-Ewropa urbana
 

Parir u assistenza teknika

Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti (EIAH)

Referenzi

Gwida għall-Prinċipjant għall-Finanzjament mill-UE

Aċċess għall-fondi tal-politika reġjonali

Networking

Premjijiet

Regiostars

Eżempji ta' proġetti

URBACT II

ROMA-NET (2009-2012)

ROMA-NET II (2013-2015)

Azzjonijiet Innovattivi Urbani

Azzjonijiet urbani innovattivi f’Barċellona, Birmingham, Lille, Nantes, Pozzuoli, Turin

INTERREG IVC

SucceS (Sustainable Uplifiting Client Centred Employment Support) (Appoġġ għal Impjiegi Sostenibbli Ċċentralizzat biex Iħeġġeġ il-Klijenti)

Orizzont 2020

YourDataStories

Oħrajn

Twaqqif ta’ Ċentru Multikulturali ta’ Edukazzjoni u Kura Kulturali (MOZC)

Promozzjoni tal-koeżistenza f’viċinat multikulturali

Promozzjoni tal-protezzjoni tad-dritt għall-housing - Prevenzjoni tal-kundizzjoni ta’ persuna mingħajr dar fil-kuntest tal-iżgumbramenti (2013–2015)

Robinsbalje, il-viċinat tat-tagħlim ta’ Bremen

Belt soċjalment integrattiva

Infrastrutturi urbani u lokali fil-Ġermanja tal-Lvant

Leġiżlazzjoni tal-UE

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 2000/43/KE dwar it-trattament ugwali irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità

Deċiżjoni Qafas dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali