Stratégiák, szakpolitikai intézkedések

A szociális beruházási csomag integrált szakpolitikai keretet határoz meg a hátrányos helyzetben lévők társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedésének elősegítésére. Az előirányzott intézkedések közé tartozik többek között az egyablakos ügyintézés széles körű bevezetése, a szociális juttatások kiterjesztése, megfelelő szintű jövedelemtámogatás nyújtása és az aktivizálás javítása.

Az uniós városfejlesztési menetrend céljait szolgáló, a városi szegénységgel foglalkozó partnerség keretében az uniós országok és városok az Európai Bizottsággal karöltve igyekeznek kialakítani azokat a szakpolitikai intézkedéseket, amelyek a legjobban elősegíthetik a szegények társadalmi befogadását és a hátrányos helyzetű városrészek megújítását.

Fő linkek

A szociális jogok európai pillére (2016)

Az Európa 2020 stratégia (2010)

A szociális védelem és társadalmi befogadás területén alkalmazott nyitott koordinációs módszer

Uniós iránymutatások a gyermekek jogairól

Egyéb linkek

Új készségek és munkahelyek menetrendje

Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról (2007)

Toledói informális miniszteri találkozó a városfejlesztésről – Nyilatkozat (2010)

Adatok és tanulmányok

Eurostat​

ESPON

Urban Data Platform (városokra vonatkozó adatokat közreadó platform)

Az európai strukturális és beruházási alapok nyílt hozzáférésű adatai

Finanszírozási lehetőségek és tanácsadás

Programok és finanszírozási lehetőségek

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)

Európai strukturális és beruházási alapok

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap

Horizont 2020

Innovatív városfejlesztési tevékenységek

URBACT

A foglalkoztatás és a szociális innováció programja

„Városi Európa” – közös programozási kezdeményezés
 

Tanácsadás és technikai segítségnyújtás

Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP)

Ajánlott linkek

Bevezetés az uniós finanszírozásba

Hozzáférés a regionális alapokhoz

Hálózatépítés

Díjak

Regiostars-díj

Projektek

URBACT II

ROMA-NET (2009–2012)

ROMA-NET II (2013–2015)

Innovatív városfejlesztési tevékenységek

Innovatív városi intézkedések Barcelonában, Birminghamban, Lille-ben, Nantes-ban, Pozzuoliban és Torinóban

INTERREG IVC

SucceS (fenntartható és ügyfélközpontú foglalkoztatási támogatás)

Horizont 2020

YourDataStories (a kormányzati adatok nyilvánosan hozzáférhetővé tételét és újrafelhasználását előmozdító kezdeményezés)

Egyéb projektek

Multikulturális oktatási és gyermekmegőrző központ

A helyi lakosok közötti együttélés elősegítése multikulturális városrészekben

A lakhatáshoz való jog védelmének előmozdítása – a kilakoltatások és a hajléktalanság megelőzése (tanulmány, 2013–2015)

Robinsbalje, Bréma szociális tanműhelye

„Soziale Stadt”: a helyi közösség aktív részvételén alapuló szociális projekt Berlinben

Városi és helyi infrastruktúrák Kelet-Németországban

Uniós szabályozás

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A 2000/43/EK irányelv a faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról

A 2008/913/JHA kerethatározat a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről