Strategii și politici

Pachetul privind investițiile sociale stabilește un cadru strategic integrat, care consolidează rolul esențial al incluziunii active, punând accent, printre altele, pe ghișeele unice, pe creșterea nivelului de utilizare și acoperire al prestațiilor sociale, pe sprijinul adecvat pentru venit și pe măsuri mai eficiente de activare.

În contextul Parteneriatul Agendei urbane a UE privind sărăcia urbană, municipalitățile, țările din UE și Comisia Europeană colaborează pentru a identifica politicile UE care au impact asupra incluziunii persoanelor sărace și asupra regenerării cartierelor defavorizate.

Linkuri principale

Pilonul european al drepturilor sociale (2016)

Strategia Europa 2020 (2010)

Metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială

Orientările UE privind drepturile copilului

Alte linkuri

O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă

Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile (2007)

Reuniunea ministerială informală de la Toledo privind dezvoltarea urbană – Declarație (2010)

Date și studii privind mediul urban

Eurostat

ESPON

Platforma pentru date urbane

Portalul de date deschise pentru fondurile ESI

Posibilități de finanțare și consiliere

Programe și posibilități de finanțare

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD)

Orizont 2020

Acțiuni urbane inovatoare (UIA)

URBACT

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

Inițiativa de programare în comun „Europa urbană”
 

Consiliere și asistență tehnică

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH)

Referințe

Ghidul solicitantului de finanțare europeană

Accesarea fondurilor de politică regională

Rețele

Concursuri

RegioStars

Exemple de proiecte

URBACT II

ROMA-NET (2009-2012)

ROMA-NET II (2013-2015)

Acțiuni urbane inovatoare

Acțiuni inovatoare urbane în Barcelona, Birmingham, Lille, Nantes, Pozzuoli, Torino

INTERREG IVC

SucceS – Facilitarea inserției pe piața forței de muncă a lucrătorilor transfrontalieri

Orizont 2020

YourDataStories

Altele

Înființarea unui Centru multicultural de educație și asistență (MOZC)

Promovarea coexistenței într-un cartier multicultural

Promovarea protecției dreptului la locuință – prevenirea apariției fenomenului lipsei de adăpost în contextul evacuărilor (2013-2015)

Robinsbalje, cartierul de învățare din Bremen

Oraș integrator din punct de vedere social

Infrastructurile urbane și locale din Germania de Est

Legislația UE în domeniu

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Directiva 2000/43/CE privind egalitatea de tratament indiferent de originea rasială sau etnică

Decizia-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal