Strategier og politikker

Den sociale investeringspakke (SIP) fastsætter en integreret politikramme, som styrker den aktive inklusions afgørende rolle ved at fokusere på bl.a. kvikskranker, større udbredelse og dækning af sociale ydelse, tilstrækkelig indkomststøtte og bedre aktivering.

EU-landene og Kommissionen arbejder sammen i partnerskabet om fattigdom i byerne inden for EU's dagsorden for byerne om at kortlægge politikker for inklusion af de fattige og regenerering af vanskeligt stillede byområder.

Vigtigste links

Den europæiske søjle for sociale rettigheder (2016)

Europa 2020-strategien (2010)

Den åbne koordinationsmetode for sociale spørgsmål (OMC)

EU-retningslinjer om børns rettigheder

Andre links

En dagsorden for nye kvalifikationer og job

Leipzigcharteret om bæredygtige europæiske byer (2007)

Uformelt ministermøde i Toledo om byudvikling: erklæring (2010)

Bydata og -undersøgelser

Eurostat​

ESPON

Platform for data om byer

Portal for åbne data for de europæiske struktur- og investeringsfonde

Finansieringsmuligheder og rådgivning

Programmer og finansieringsmuligheder

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Horisont 2020

Urban Innovative Actions (nyskabende foranstaltninger i byerne)

URBACT

Programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

Det fælles programmeringsinitiativ Urban Europe
 

Rådgivning og teknisk bistand

Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning (EIAH)

Referencer

EU-finansiering for begyndere

Adgang til regionalpolitikmidler

Netværk

Priser

RegioStars

Eksempler på projekter

URBACT II

ROMA-NET (2009-2012)

ROMA-NET II (2013-2015)

Urban Innovative Actions (nyskabende foranstaltninger i byerne)

Nyskabende foranstaltninger i byerne: Barcelona, Birmingham, Lille, Nantes, Pozzuoli og Torino

INTERREG IVC

SucceS (Sustainable Uplifiting Client Centred Employment Support)

Horisont 2020

YourDataStories

Andet

Multikulturelt uddannelses- og plejecenter (MOZC)

Sameksistens i et multikulturelt boligområde

Beskyt retten til en bolig: Forebyggelse af hjemløshed ved udsættelser (2013-2015)

Robinsbalje, Bremens kvarter for læring

En socialt integrerende by

By- og lokalinfrastrukturer i Østtyskland

EU-lovgivning

EU's charter om grundlæggende rettigheder

Direktiv 2000/43/EF om ligebehandling uanset race og etnisk oprindelse

Rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen