Strategije i politike

Provedbom strategije EU-a za biološku raznolikost nastoji se do 2020. zaustaviti gubitak biološke raznolikosti i usluga ekosustava u EU-u i u svijetu. Ona odražava obveze koje je EU preuzeo 2010. u okviru međunarodne konvencije o biološkoj raznolikosti.

Strategija EU-a za biološku raznolikost

Zelena infrastruktura

Programom politike EU-a u području istraživanja i inovacija o rješenjima utemeljenima na prirodi i vraćanju prirode u gradove EU nastoji zauzeti vodeći položaj u „uvođenju inovacija s pomoću prirode” za održivija i otpornija društva.

Rješenja utemeljena na prirodi

Ova resursno učinkovita vodeća inicijativa EU-a dio je Strategije Europa 2020., EU-ove strategije rasta za pametno, uključivo i održivo gospodarstvo. Njome se podržava prelazak na niskougljično, održivo i resursno učinkovito gospodarstvo.

Plan za resursno učinkovitu Europu

Druge poveznice

Program održivog razvoja do 2030.

Akcijski plan za otpornost u zemljama sklonim krizama
2013. – 2020.

Plan djelovanja za budućnost ekološke proizvodnje u EU-u

Zelena javna nabava

Smjernice za najbolju praksu za ograničavanje, ublažavanje ili nadoknadu prekrivanja zemljišta

Povelja iz Leipziga o održivim europskim gradovima (2007.)

Neformalni sastanak ministara o urbanom razvoju u Toledu – deklaracija (2010.)

Tematska strategija o održivoj uporabi prirodnih resursa

Prilog Komunikaciji: Tematska strategija o održivoj uporabi prirodnih resursa – procjena učinka

Podaci i studije o gradovima

Kopernik: Europski program za promatranje Zemlje

Europska platforma za poslovanje i biološku raznolikost (B@B)

Europska agencija za okoliš (EEA)

Europski informacijski sustav za bioraznolikost

Platforma za modeliranje za integriranu procjenu održivosti na temelju uporabe zemljišta (LUISA)

Portal otvorenih podataka ESI fondova

Studija kojom se podupiru potencijalni ciljevi u pogledu zemljišta u okviru komunikacije o zemljištu iz 2014.

Atlas gradova

Mogućnosti financiranja i savjeti

Programi i mogućnosti financiranja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Instrument za financiranje prirodnog kapitala (NCFF)

Europski portal projekata ulaganja

Inovativne mjere za gradove (UIA)

URBACT

Obzor 2020.

LIFE

Savjeti i tehnička pomoć

Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU)

Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) 

Referentni dokumenti

Mogućnosti financiranja sredstvima EU-a – vodič za početnike

Pristup financiranju iz regionalnih fondova

 

Umrežavanje

Nagrade

Nagrada za zelenu prijestolnicu Europe (EGCA)

Europski zeleni list (EGL)

Primjeri projekata:

Baza podataka projekta LIFE

Baza podataka projekta REGIO

LIFE+

GreenClimeAdapt – Zeleni alati za prilagodbu gradova klimatskim uvjetima (pdf)
Projektom GreenCLimeAdapt nastoji se pokazati kako se gradovi mogu nositi s klimatskim promjenama (uključujući više oborina i efekt toplinskog otoka) i prilagoditi im se primjenom zelenih alata, poput otvorenih sustava odvodnje oborinskih voda te zelenih pročelja i krovova.

Ostali projekti

CIRCUSE: Upravljanje uporabom zemljišta za dobrobit svih (2010. – 2013.)
Cilj projekta CircUse bio je promicanje održivog urbanog razvoja ograničavanjem iskorištavanja novih zelenih površina i ponovnim iskorištavanjem već iskorištenog ili nedovoljno iskorištenog zemljišta.

Novi život susjedstva (2007. – 2013.)
REVIT je mreža šest gradova koji su surađivali na poboljšanju obnove napuštenih terena u okviru održivog razvoja.

Stuttgart: Zelenim koridorima za ventilaciju protiv efekta toplinskog otoka i loše kvalitete zraka (2014.)
Za regiju Stuttgarta izrađen je klimatski atlas u kojem je prikazana distribucija temperature i tokova hladnog zraka u ovisnosti o topografiji i iskorištenosti zemljišta u gradu.

Obnova parka Gomeznarro u Madridu – zadržavanje oborinskih voda (2014.)

Ovim je projektom poboljšana prirodna odvodnja i zadržavanje oborinskih voda u parku Gomeznarro u Madridu u kojem je prilikom jakih oborina dolazilo do erozije.

Zakonodavstvo EU-a

Odluka br. 1386/2013/EU o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta”