Strategije i politike

Zajednička načela i strategije urbane politike zemalja EU-a navedeni su u Povelji iz Leipziga o održivim europskim gradovima, u kojoj se spominju i pristupačno i održivo stanovanje te socijalni stanovi.

U sklopu partnerstva o stanovanju u okviru Plana EU-a za gradove, zemlje EU-a, gradovi, Europska komisija i dionici zajedno potiču pristupačno i kvalitetno stanovanje. Donesene su mjere u sljedećim područjima: državne potpore za stanovanje, financiranje i financijska sredstva te znanje i politike u području stanovanja.

Druge poveznice

Paket mjera za socijalno ulaganje (2013.)

Podaci i studije o gradovima

Platforma za modeliranje za integriranu procjenu održivosti na temelju uporabe zemljišta (LUISA)

Eurostat: Statistike o cijenama stanovanja

Eurostat: Statistike i stupanj urbanizacije europskih gradova

Portal otvorenih podataka europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)

Mogućnosti financiranja i savjeti

Programi i mogućnosti financiranja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Europski portal projekata ulaganja (EIPP)

Inovativne mjere za gradove (UIA)

Za više informacija i ostale mogućnosti financiranja pogledajte dostupne mogućnosti financiranja.

 

Europski fond za energetsku učinkovitost

Zajednička programska inicijativa Urbana Europa

Savjeti i tehnička pomoć

URBIS

Urbis je nova namjenska savjetodavna platforma za ulaganje u gradove u sklopu Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. Putem te platforme gradska tijela mogu dobiti podršku i savjete o lakšem i bržem pokretanju projekata, programa i platformi za ulaganja u gradove.

Europski instrument za lokalnu energetsku podršku (ELENA)

Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) 

JASPERS označava Zajedničku pomoć za potporu projektima u europskim regijama, koja je besplatna za lokalna tijela i promicatelje, a uključuje savjetovanje gradova i regija o strateškom planiranju u nizu sektora. Služi kao podrška u pripremi projekata u područjima za koja se izdvajaju sredstva EU-a kako bi ispunili sve potrebne uvjete.

fi-Compass

fi-Compass je platforma za savjetodavne usluge o financijskim instrumentima koja upravljačkim tijelima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), pružateljima usluga mikrofinanciranja u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i drugim zainteresiranim stranama pruža praktična znanja i alate za učenje o financijskim instrumentima.

Referentni dokumenti

Mogućnosti financiranja sredstvima EU-a – vodič za početnike

Pristup financiranju iz regionalnih fondova

Umrežavanje

 

Primjeri projekata:

Rezultati na razini EU-a

Baza podataka projekta LIFE

Baza podataka projekta REGIO

URBACT

Obnova zgrada i sudjelovanje građana u okviru URBACT-a

URBACT II

CASH (2009. – 2012.)
Mreža je smanjila potrošnju energije zgrada i potrošnju energije u njima. U okviru mreže tražila su se nova rješenja za obnovu socijalnih i pristupačnih stanova kako bi se poboljšala njihova energetska učinkovitost (EE) i putem sudjelovanja građana utjecalo na ponašanje korisnika.

RE-Block (2012. – 2015.)
Mreža je potaknula učinkovitu obnovu četvrti kako bi se one učinile atraktivnijima i kako bi se poboljšala kvaliteta okoliša u njima, a istodobno se razvija integriran i prilagođen pristup borbi protiv siromaštva.

SUITE (2008. – 2011.)
Partneri u okviru mreže surađivali su na optimiranju održive i pristupačne ponude stanova te osiguravanju socijalne raznolikosti i održivog stanovanja radi pospješivanja socijalne kohezije. 

Obzor 2020.

STORM

U okviru STORM-a predlaže se niz novih prediktivnih modela te poboljšanih neinvazivnih i nedestruktivnih metoda istraživanja i dijagnostike za učinkovito predviđanje promjena u okolišu i otkrivanje prijetnji i stanja koji bi mogli dovesti do oštećenja kulturne baštine.

Zakonodavstvo EU-a

Glavni zakoni

Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada

Direktiva o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

Odluka o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa

Uredba o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP)