Strategije i politike

Ciljevi EU-a do 2020.:

  • smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 20 %
  • povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora na najmanje 20 % potrošnje
  • ušteda energije od najmanje 20 %.

Sve zemlje EU-a moraju ostvariti i udio od 10 % energije iz obnovljivih izvora u prometnom sektoru.

Ciljevi su partnerstva u okviru plana EU-a za gradove u pogledu energetske tranzicije dugoročne strukturne promjene u energetskim sustavima, tj. prelazak na energiju iz obnovljivih izvora i energetska učinkovitost.

Glavne poveznice

Energetska unija

Paket o energetskoj učinkovitosti

Energetski plan do 2050. [COM(2011) 885]

Druge poveznice

Strategija Europa 2020.

Klimatski i energetski paket EU-a za 2020.

Prilike za učinkovitije korištenje resursa u građevinskom sektoru (2014.) [COM(2014) 445]

Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije

Poticaj prelasku Europe na niskougljično gospodarstvo – paket o niskougljičnom gospodarstvu

Inovacija za održivu budućnost – akcijski plan za ekološke inovacije (EcoAP)

Urbani podaci i studije

Energija i platforma za pametnu specijalizaciju za energiju (S3PEnergy)

Platforma za urbane podatke

Eurostat

ESPON

Portal otvorenih podataka za europske strukturne i investicijske fondove (ESIF)

Financiranje energetske obnove zgrada sredstvima kohezijske politike (Izvješće Europske komisije iz 2014.)

Financing energy renovation of buildings with Cohesion Policy Funding

Napredak u području energetske učinkovitosti u Europi (2015.)

Mogućnosti financiranja i savjeti

Programi i mogućnosti financiranja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Europski portal projekata ulaganja (EIPP)

Inovativne mjere za gradove

Za više informacija i ostale mogućnosti financiranja pogledajte dostupne mogućnosti financiranja.

 

Sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe

Europski fond za energetsku učinkovitost

Fond Marguerite za energetiku, klimatske promjene i infrastrukturu

LIFE (Financijski instrument za zaštitu okoliša i klimatsku politiku)

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH JU)

NER 300

Savjeti i tehnička pomoć

URBIS

Urbis je nova namjenska savjetodavna platforma za ulaganje u gradove u sklopu Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. Putem te platforme gradska tijela mogu dobiti podršku i savjete o lakšem i bržem pokretanju projekata, programa i platformi za ulaganja u gradove.

Europski instrument za lokalnu energetsku podršku (ELENA)

Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) 

JASPERS označava Zajedničku pomoć za potporu projektima u europskim regijama, koja je besplatna za lokalna tijela i promicatelje, a uključuje savjetovanje gradova i regija o strateškom planiranju u nizu sektora. Služi kao podrška u pripremi projekata u područjima za koja se izdvajaju sredstva EU-a kako bi ispunili sve potrebne uvjete.

fi-Compass

fi-Compass je platforma za savjetodavne usluge o financijskim instrumentima koja upravljačkim tijelima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), pružateljima usluga mikrofinanciranja u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i drugim zainteresiranim stranama pruža praktična znanja i alate za učenje o financijskim instrumentima.

Referentni dokumenti

Vodič kroz sredstva EU-a za početnike

Pristup sredstvima iz fondova za regionalnu politiku

Umrežavanje

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

Europsko inovacijsko partnerstvo za pametne gradove i zajednice

Nagrade

Nagrada Zelena prijestolnica Europe

Nagrada Europski zeleni list

Europska prijestolnica inovacija

Primjeri projekata

Baza podataka programa LIFE – projekti povezani s energijom

Baza podataka o projektima REGIO

KEEP

Informacijski sustav za pametne gradove – baza podataka Concerto TMD

ECODISTRICT-ICT – integrirani alat za potporu odlučivanju o naknadnoj ugradnji i obnovi radi stvaranja održivih okruga

FASUDIR – pregled integriranog alata za potporu odlučivanju

RIBUILD – robusna unutarnja toplinska izolacija povijesnih zgrada

CETIEB – troškovno učinkoviti alati za bolje unutarnje klimatske uvjete u preinačenim energetski učinkovitim zgradama

EFFESUS – energetska učinkovitost za održivost povijesnih gradskih područja EU-a

Zakonodavstvo EU-a

Glavni akti

Direktiva 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

Direktiva 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada

Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti

Drugi akti