Strategii și politici

Pentru a anticipa efectele negative ale schimbărilor climatice și pentru a preveni sau reduce la minimum daunele, este nevoie de strategii de adaptare la nivel local, regional, național, european și internațional.

Astfel de strategii au adesea și o componentă urbană, iar orașele au un rol major în punerea lor în aplicare. Convenția primarilor pentru climă și energie reprezintă principalul canal de transmitere a sprijinului pe care îl acordă UE orașelor pentru adaptarea la schimbările climatice.

Eforturile de adaptare sunt complementare celor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în orașe, eforturi despre care vorbim pe pagini precum Tranziția energetică în orașe, Mobilitatea urbană, Economia circulară în orașe și Utilizarea durabilă a terenurilor și soluțiile bazate pe natură în orașe.