Strategie a politiky

Na místní, regionální, vnitrostátní, unijní i mezinárodní úrovni je nutné přijmout adaptační strategie, které umožní se připravit na nepříznivé dopady změny klimatu a předejít tak případným škodám či je minimalizovat.

Tyto strategie mají často městský rozměr a města hrají při jejich realizaci významnou úlohu. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je hlavním zdrojem podpory, kterou EU městům v jejich aktivitách s cílem přizpůsobit se změně klimatu poskytuje.

Přizpůsobování probíhá paralelně s úsilím o snížení emisí skleníkových plynů ve městech. Více o tomto tématu najdete na dalších stránkách: Energetická transformace ve městech, Městská mobilita, Oběhové hospodářství ve městech a Udržitelné využívání půdy a řešení inspirovaná přírodou ve městech.