Strategii și politici

Comisia Europeană propune măsuri de protecție a sănătății umane care se concentrează asupra unei game largi de surse de poluare, cum ar fi automobilele, industria și activitățile agricole.

Întrucât calitatea aerului este un factor determinant pentru calitatea vieții în orașe, parteneriatul privind calitatea aerului face propuneri de îmbunătățire a legiferării, a finanțării și a cunoștințelor în domeniu.

Pagini conexe

Pachetul de politici pentru un aer curat (2013)

Aer mai curat pentru toți

Alte linkuri

Strategia tematică pentru reducerea poluării aerului

Apel la reglementări privind accesul mai inteligent al vehiculelor în zonele urbane

Decizia 1386/2013/UE – Programul de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (2013)

DescarcăPDF - 8.3 MB

Date și studii despre mediul urban

Principalele date și studii

Platforma pentru date urbane

Catalogul măsurilor pentru calitatea aerului

Sondaj Eurobarometru

Alte date și studii

Raportarea electronică privind calitatea aerului

Eurostat

Interfața ECHI de informații și date

Calitatea actuală a aerului

obsAIRve

Calitatea aerului în Europa – raport pe 2017

Surse de poluare atmosferică în 3 orașe din regiunea Dunării: implicații pentru punerea în aplicare a directivelor privind calitatea aerului

Posibilități de finanțare și consiliere

Programe și posibilități de finanțare

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

Portalul european pentru proiecte de investiții

Acțiuni urbane inovatoare (UIA)

Pentru mai multe informații și alte posibilități de finanțare, vă invităm să consultați pagina noastră dedicată finanțării.

Consiliere și asistență tehnică

URBIS

URBIS este o nouă platformă de consiliere în materie de investiții urbane, constituită în cadrul Platformei europene de consiliere în materie de investiții. A fost înființată pentru a ajuta autoritățile urbane să faciliteze, să accelereze și să deblocheze proiecte, programe și platforme de investiții urbane.

ELTIS

ELTIS este principalul observator al mobilității urbane din Europa. El facilitează schimbul de informații, cunoștințe și experiență în domeniul mobilității urbane durabile în Europa.

Asistență comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene (JASPERS)

Inițiativa JASPERS oferă consiliere gratuită orașelor și regiunilor (autorități și promotori) cu privire la planificarea strategică într-o gamă largă de sectoare. Ea sprijină pregătirea proiectelor în domeniile care beneficiază de fonduri UE, astfel încât acestea să îndeplinească toate standardele necesare.

fi-Compass

fi-Compass este o platformă de servicii de consiliere cu privire la instrumentele financiare, menită să sprijine autoritățile de management pentru fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), furnizorii de microfinanțare din cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și alte părți interesate. Ea le pune la dispoziție cunoștințe practice și instrumente de învățare cu privire la instrumentele financiare.

Referințe

Ghidul solicitantului de finanțare europeană

Accesarea fondurilor de politică regională

Rețele

Forumul pentru elaborarea de modele de calitate a aerului în Europa (FAIRMODE)

Concursuri

Concursul „Capitala europeană verde”

Concursul „Frunza verde europeană”

Concursul CityStar (RegioStars)

Concursul „Săptămâna europeană a mobilității”

Premiul pentru planul de mobilitate urbană durabilă

Concursul „Capitala europeană a inovării”

Exemple de proiecte

Baza de date a proiectelor LIFE

Baza de date a proiectelor REGIO

Baza de date Orizont 2020

AIRUSE
Testarea și dezvoltarea de măsuri de îmbunătățire a calității aerului în Europa de Sud.

CLEAN AIR – Aer curat în marile orașe
Aplicarea eficace a Directivei privind calitatea aerului: rețele reunind administrații regionale și locale și ONG-uri; consolidarea capacităților; acțiuni de sensibilizare.

OPERA
Metodologie pentru planificarea unor politici locale rentabile pentru îmbunătățirea calității aerului, aliniate acțiunilor naționale și europene.

CITI-SENSE
Sistem comunitar de monitorizare și informare cu privire la aspecte de mediu, axat pe poluarea aerului în orașe.

CITEAIR II
Proiect de îmbunătățire a politicilor de dezvoltare regională prin măsuri de protecție a calității aerului, de dezvoltare a unui transport durabil și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

INTASENSE
Proiect colaborativ sprijinit prin Parteneriatul public-privat privind clădirile eficiente din punct de vedere energetic, inițiat de Comisia Europeană.

SEFIRA 
Evaluarea și compararea potențialelor politici pentru calitatea aerului în ceea ce privește preferințele individuale și nivelul de acceptare a acestora.

Legislația UE în domeniu

Legislația privind calitatea aerului