Strategije i politike

Europska komisija predlaže mjere za zaštitu ljudskog zdravlja koje su usmjerene na brojne izvore onečišćenja kao što su automobili, industrija i poljoprivredne djelatnosti.

Budući da je kvaliteta zraka ključni odlučujući faktor kvalitete života u gradovima, partnerstvo za kvalitetu zraka radi na prijedlozima za bolju regulativu, financiranje i znanje u tom području.

Glavne poveznice

Paket mjera za čist zrak (2013.)

Čišći zrak za sve

Druge poveznice

Tematska strategija o onečišćenju zraka

Poziv na pametnije reguliranje pristupa vozila gradovima

Odluka br. 1386/2013/EU o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” (2013.)

PreuzimanjePDF - 8.3 MB

Urbani podaci i studije

Glavni podaci i studije

Platforma za urbane podatke

Katalog mjera kvalitete zraka

Istraživanje Eurobarometra

Drugi podaci i studije

e-izvješćivanje o kvaliteti zraka

Eurostat

Alat za podatke ECHI-ja

Provjera trenutačne kvalitete zraka

obsAIRve

Kvaliteta zraka u Europi – izvješće iz 2017.

Izvori onečišćenja zraka u tri grada podunavske regije: značenje za provedbu direktiva o kvaliteti zraka

Mogućnosti financiranja i savjeti

Programi i mogućnosti financiranja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Europski portal projekata ulaganja

Inovativne mjere za gradove

Za više informacija i ostale mogućnosti financiranja pogledajte dostupne mogućnosti financiranja.

Savjeti i tehnička pomoć

URBIS

Urbis je nova namjenska savjetodavna platforma za ulaganje u gradove u sklopu Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. Putem te platforme gradska tijela mogu dobiti podršku i savjete o lakšem i bržem pokretanju projekata, programa i platformi za ulaganja u gradove.

ELTIS

ELTIS je glavni europski opservatorij za gradsku mobilnost, koji olakšava razmjenu informacija, znanja i iskustava u području održive gradske mobilnosti u Europi.

Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS)

JASPERS označava Zajedničku pomoć za potporu projektima u europskim regijama, koja je besplatna za lokalna tijela i promicatelje, a uključuje savjetovanje gradova i regija o strateškom planiranju u nizu sektora. Služi kao podrška u pripremi projekata u područjima za koja se izdvajaju sredstva EU-a kako bi ispunili sve potrebne uvjete.

fi-Compass

fi-Compass je platforma za savjetodavne usluge o financijskim instrumentima koja upravljačkim tijelima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), pružateljima usluga mikrofinanciranja u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i drugim zainteresiranim stranama pruža praktična znanja i alate za učenje o financijskim instrumentima.

Referentni dokumenti

Vodič kroz sredstva EU-a za početnike

Pristup financiranju iz fondova za regionalnu politiku

Umrežavanje

Forum za modeliranje kvalitete zraka u Europi (FAIRMODE)

Nagrade

Nagrada Zelena prijestolnica Europe

Nagrada Europski zeleni list

CityStar (RegioStars)

Nagrada Europskog tjedna mobilnosti

Nagrada za plan održive gradske mobilnosti

Europska prijestolnica inovacija

Primjeri projekata

Baza projekata u okviru programa LIFE

Baza podataka o projektima REGIO

Baza podataka programa Obzor 2020.

AIRUSE
Ispitivanje i razrada mjera za ublažavanje posljedica loše kvalitete zraka u južnoj Europi

CLEAN AIR – Čist zrak u gradovima
Djelotvorna provedba Direktive o kvaliteti zraka: mreže regionalnih i lokalnih uprava i nevladinih organizacija, izgradnja kapaciteta i informiranje

CITI-SENSE
Sustav za praćenje i informiranje o okolišu na razini zajednice s naglaskom na onečišćenju zraka u gradovima

CITEAIR II
Poboljšanje politika regionalnog razvoja za zaštitu kvalitete zraka, održivi promet i smanjenje emisija stakleničkih plinova

INTASENSE
Suradnički projekt koji podupire Komisijino javno-privatno partnerstvo za energetski učinkovite zgrade 

SEFIRA 
Evaluacija i usporedba potencijalnih politika za kvalitetu zraka s obzirom na preferencije pojedinaca i prihvatljivost 

Zakonodavstvo EU-a

Zakonodavstvo o kvaliteti zraka