Бази данни за градовете

Надеждните данни са важни, за да се разбере как градовете функционират на практика и как се развиват с течение на времето.

Платформа за данни за градовете

Платформата за данни за градовете дава възможност на градските власти и други заинтересовани страни да разглеждат и обменят данни относно:

  • динамиката на населението
  • градското и икономическото развитие
  • транспорта и достъпността
  • въпроси, свързани с околната среда, и социални въпроси

Други източници на данни за градовете

Градският атлас по програма „Коперник“ предоставя карти с висока разделителна способност за земеползването във всички градове в ЕС

Портал за свободно достъпни данни за европейските структурни и инвестиционни фондове

Основни проучвания и доклади

Доклад относно състоянието на европейските градове — 2016 г.

„Градска Европа“ — статистически данни за градове и предградия

Индекс „Европа 2020“: напредък на страните, регионите и градовете в ЕС към целите за 2020 г.

Публикации в EU Bookshop

Научни изследвания и иновации в ЕС за градовете и съвместно с тях

Бази данни за проекти

Резултати за ЕС

База данни с проекти по програма LIFE

Проекти по линия на регионалната политика на ЕС

CORDIS

Мрежи

Urbact

Мрежа за градско развитие

Инициатива за съвместно програмиране „Градска Европа“ (JPI Urban Europe)

Европейско партньорство за иновации „Интелигентни градове и общини“ (EIP SCC)

Конвент на кметовете за климата и енергетиката

Награди

CityStar (RegioStars)

Европейска столица на иновациите

Награда „Европейска зелена столица“

Награда „Европейско зелено листо“  

Награда „Достъпен град“

Награди на ЕС Horizon

Европейска столица на културата

Награда на Европейската седмица на мобилността