Mogućnosti financiranja

Europski strukturni i investicijski fondovi

Kohezijskom politikom odgovara se na različite razvojne potrebe svih regija i gradova EU-a, a raspolaže se sredstvima u iznosu od 351,8 milijardi eura, što je gotovo trećina ukupnog proračuna EU-a. Europski strukturni i investicijski fondovi obuhvaćaju Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond (KF) za razvoj i strukturnu prilagodbu regionalnih gospodarstava, gospodarske promjene, pojačanu konkurentnost i teritorijalnu suradnju, Europski socijalni fond (ESF) za zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za konkurentnost poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i teritorijalni razvoj ruralnih zajednica te Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za održivo ribarstvo i obalne zajednice. 

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski fond za strateška ulaganja

Europski fond za strateška ulaganja jedan je od tri stupa Plana ulaganja za Europu, a cilj mu je prevladati postojeći manjak sredstava za investicije u EU-u mobiliziranjem privatnih izvora financiranja za strateške investicije. Sastoji se od jamstva Europske komisije i Europske investicijske banke u iznosu od 21 milijarde eura. 
Europski fond za strateška ulaganja

Europski portal projekata ulaganja

Ovaj je portal središnja platforma za promicanje projekata usklađenog i strukturiranog formata, dostupna na svim službenim jezicima EU-a, koja povećava vidljivost projekata iz EU-a (javnih i privatnih) potencijalnim ulagačima iz cijelog svijeta.
Europski portal projekata ulaganja

Inovativne mjere za gradove

Ova inicijativa urbanim područjima iz čitave Europe pruža resurse za testiranje novih i još neisprobanih rješenja za suočavanje s izazovima urbanog života. Proračun inicijative za razdoblje od 2015. do 2020. iznosi 371 milijun eura. 
Inovativne mjere za gradove

URBACT

URBACT je europski program za dijalog i učenje kojim se promiče održivi urbani razvoj i suradnja gradova u razvoju pragmatičnih rješenja za suočavanje s izazovima gradova. URBACT je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u svim zemljama EU-a te Norveškoj i Švicarskoj. URBACT III pokriva razdoblje do 2014. do 2020., a raspolaže s 96,3 milijuna eura.
URBACT

Obzor 2020.

Program Obzor 2020. najveći je program EU-a za istraživanje i inovacije, u okviru kojeg je u razdoblju od 2014. do 2020. dostupno 80 milijardi eura. 
Obzor 2020.

LIFE

Program LIFE financijski je instrument EU-a kojim se podupiru projekti djelovanja u području okoliša, očuvanja prirode i klimatske politike. U okviru programa LIFE u gradovima se rješavaju problemi kvalitete zraka, buke, energije i otpada. Od 2014. do 2020. za projekte povezane s okolišem predviđena je 1,1 milijarda eura, a za mjere u području klime 0,36 milijardi eura.
LIFE

Savjetovanje o financiranju

Europski savjetodavni centar za ulaganja

ESCU pruža ciljanu potporu za utvrđivanje, pripremu i razvoj investicijskih projekata diljem EU-a. ESCU se oslanja na stručno znanje Europske komisije, Grupe Europske investicijske banke, nacionalnih razvojnih banaka (NRB) i institucija, kao i upravljačkih tijela država članica.
Europski savjetodavni centar za ulaganja

JASPERS

U okviru Jaspera pruža se savjetovanje gradovima i regijama u području strateškog planiranja u brojnim sektorima. Pruža se pomoć u pripremi projekata u područjima za koja su predviđena sredstva EU-a kako bi se poštovali potrebni standardi.

Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama

fi-compass

fi-compass platforma je za usluge savjetovanja o financijskim instrumentima u području europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i mikrofinanciranje u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije. U sklopu fi-compassa pruža se potpora upravljačkim tijelima ESIF-a, pružateljima usluga mikrofinanciranja Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i drugim zainteresiranim stranama.
fi-compass

Pristup financiranju

Informacije o prijavljivanju za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Pristup financiranju

Kako funkcionira financiranje sredstvima EU-a

Osnovne informacije, uključujući poveznice na internetske stranice, o mogućnostima financiranja sredstvima EU-a za razdoblje od 2014. do 2020.
Kako funkcionira financiranje sredstvima EU-a

Financiranje, natječaji

Financiranje, bespovratna sredstva i natječaji EU-a te kako podnijeti zahtjev.
Financiranje, natječaji