Mreža urbanog razvoja

Od 2014. do 2020. Europski fond za regionalni razvoj izravno će dodijeliti 15 milijardi EUR za integrirane strategije za održivi urbani razvoj. Te će strategije provoditi oko 900 gradova u EU-u. Mreža urbanog razvoja podupire razmjenu informacija među gradovima uključenima u integrirani održivi urbani razvoj i u Inovativne mjere za gradove te ujedno potiče dijalog o održivom urbanom razvoju između Komisije, gradova i drugih dionika.

Više informacija pronađite na internetskoj stranici Mreže urbanog razvoja.

Pametni gradovi

Tehnološka rješenja iz različitih područja politika pomažu gradovima u smanjenju utjecaja na okoliš i omogućuju građanima bolji život. Za pametne gradove i zajednice izdvaja se potpora iz raznih instrumenata EU-a, kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. i Europsko inovacijsko partnerstvo za pametne gradove i zajednice (EIP-SCC).

Pametni gradovi

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

Od 2008. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju okuplja lokalne i regionalne vlasti koje se dobrovoljno obvezuju na provedbu klimatskih i energetskih ciljeva EU-a na svojem području.

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

Međunarodna urbana politika

EU i na svjetskoj razini podupire održivi urbani razvoj. Sudjelovao je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o stanovanju i održivom urbanom razvoju Habitat III, na kojoj su države članice UN-a donijele Novi program za gradove. Surađuje sa zemljama južnog i istočnog Sredozemlja te izdvaja financijska sredstva za suradnju među gradovima.

Rad na urbanom razvoju na svjetskoj razini