Beslutsfattande

Beslutsfattande

Information om EU:s landsbygdsutvecklingspolitik och landsbygdsprogram.

Planning

Planning

EU rural development plans and related documents by country.

Övervakning

Övervakning

Analys och utvärdering av regionala och urbana utvecklingsprogram, rapporter, studier och annat material.

Bättre investering och förvaltning av medel

Bättre investering och förvaltning av medel

Utvärderingsrapporter: landsbygdsutveckling och avslutning av räkenskaper