Kif jittieħdu d-deċiżjonijiet

Informazzjoni dwar il-politika tal-iżvilupp rurali tal-UE, kif hi implimentata l-politika permezz tal-programmi tal-iżvilupp rurali.

Planning

EU rural development plans and related documents by country.

Budget allocation and spending

Information on structural and investment funds, financial allocation for EU regions, how EU agriculture policy is carried out.

Il-monitoraġġ

Analiżi u evalwazzjoni tal-politika ta’ programmi tal-iżvilupp reġjonali u urban, rapporti, studji u dokumenti rilevanti oħrajn.

It-titjib ta’ kif il-fondi jiġu investiti u mmaniġġjati

Ir-rapporti ta’ evalwazzjoni: żvilupp rurali, approvazzjoni tal-kontijiet