Kā pieņem lēmumus

Informācija par ES lauku attīstības politiku. Kā šo politiku īsteno ar lauku attīstības programmām.

Planning

EU rural development plans and related documents by country.

Budget allocation and spending

Information on structural and investment funds, financial allocation for EU regions, how EU agriculture policy is carried out.

Novērošana

Politikas analīze un reģionu attīstības un pilsētattīstības programmu novērtējums. Ziņojumi, pētījumi un citi būtiski dokumenti.

Finansējuma investēšanas un pārvaldības uzlabošana

Izvērtējuma ziņojumi par lauku attīstību, grāmatojumu noskaidrošanu