Kā pieņem lēmumus

Kā pieņem lēmumus

Informācija par ES lauku attīstības politiku. Kā šo politiku īsteno ar lauku attīstības programmām.

Planning

Planning

EU rural development plans and related documents by country.

Novērošana

Novērošana

Politikas analīze un reģionu attīstības un pilsētattīstības programmu novērtējums. Ziņojumi, pētījumi un citi būtiski dokumenti.

Finansējuma investēšanas un pārvaldības uzlabošana

Finansējuma investēšanas un pārvaldības uzlabošana

Izvērtējuma ziņojumi par lauku attīstību, grāmatojumu noskaidrošanu