Utvärdering
Utvärderingarna gör programmen mer effektiva och ändamålsenliga och informerar om sammanhållningspolitikens effekter.

Analys
Rapporter, studier, regionalt fokus, arbetsdokument, utvärderingar och akademiska föreläsningar.

Fakta och siffror
EU:s regionalpolitik innebär investeringar i jobb, konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, ökad livskvalitet och hållbar utveckling.