Vertinimas
Dėl vertinimo gerėja programų veiksmingumas ir našumas, teikiama informacija apie sanglaudos politikos poveikį.

Politikos analizė
Ataskaitos, tyrimai, dėmesys regionams, darbo dokumentai, vertinimai, akademinės paskaitos.

Atvirieji duomenys
Įgyvendinant ES regioninę politiką, investuojama į darbo vietų kūrimą, konkurencingumą, ekonomikos augimą, gyvenimo kokybės gerinimą ir tvarią plėtrą.