Evaluering
Evalueringer gør programmerne mere effektive og fortæller om samhørighedspolitikkens virkninger.

Politikanalyse
Rapporter, undersøgelser, regionalt fokus, arbejdsdokumenter, evalueringer, akademiske foredrag.

Åbne data
EU's regionalpolitik betyder investeringer i jobskabelse, styrkelse af konkurrenceevnen, økonomisk vækst, bedre livskvalitet og bæredygtig udvikling.