Utvärderingsrapporter: landsbygdsutveckling
Utvärderingsrapporter för perioden 2009–2015.

Avslutning av räkenskaper
Ett revisionsförfarande för regelbunden kontroll av den gemensamma jordbrukspolitikens utgifter.