Evalueringsrapporter: Udvikling af landdistrikterne
Evalueringsrapporter for perioden 2009-2015.

Regnskabsafslutning
Regelmæssige revisioner er et vigtig redskab til kontrol med udgifterne til den fælles landbrugspolitik.