Landsbygdsutveckling 2014–2020
EU:s landsbygdsutvecklingspolitik hjälper landsbygden att hantera miljöproblem och klara ekonomiska och sociala svårigheter.

Genomförande av landsbygdsutvecklingspolitiken
Den europeiska landsbygdsutvecklingspolitiken är ett led i EU:s gemensamma jordbrukspolitik och genomförs genom landsbygdsprogram.