Plattelandsontwikkeling 2014-2020
Het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling helpt plattelandsgebieden beter in te spelen op de uitdagingen van de 21e eeuw op het gebied van economie, milieu en samenleving.

Uitvoering van het plattelandsbeleid
Het Europees beleid voor plattelandsontwikkeling, dat onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU valt, wordt uitgevoerd via speciale programma's (POP's).