Lauku attīstība 2014.–2020. gadā
ES lauku attīstības politika palīdz ES lauku apvidiem risināt dažādas ekonomiskās, vides un sociālās problēmas, ar kurām saskaramies 21. gadsimtā.

Lauku attīstības politikas īstenošana
ES lauku attīstības politiku, kas ir daļa no ES kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), īsteno ar lauku attīstības programmu palīdzību.