Kaimo plėtra 2014–2020 m.
ES kaimo plėtros politika padeda ES kaimo vietovėse spręsti įvairius XXI a. ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius uždavinius.

Kaimo plėtros politikos įgyvendinimas
Europos kaimo plėtros politika, kuri yra ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) dalis, įgyvendinama vykdant kaimo plėtros programas (KPP).