Udvikling af landdistrikterne 2014-2020
EU's politik for udvikling af landdistrikterne hjælper disse områder med at tackle de omfattende økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer i det 21. århundrede.

Gennemførelsen af politikken for udvikling af landdistrikterne
EU's politik for udvikling af landdistrikterne indgår i EU's fælles landbrugspolitik og gennemføres gennem programmerne for udvikling af landdistrikterne.