EU:s struktur- och investeringsfonder

EU:s struktur- och investeringsfonder

Läs om struktur- och investeringsfonderna för regional och urban utveckling.

Delad ekonomisk förvaltning

Delad ekonomisk förvaltning

Sök program som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden eller Sammanhållningsfonden.

Andra initiativ

Andra initiativ

Nyheter och information om EU:s forsknings- och miljöprogram Horisont 2020 och Life.

Särskilda stödinstrument

Särskilda stödinstrument

Dokument och information om urban infrastruktur, hållbara affärsmodeller, mikrofinansiering och havsprojekt.