Strukturni in investicijski skladi

Informacije o strukturnih in investicijskih skladih za projekte regionalnega in urbanega razvoja.

Deljeno finančno upravljanje

Poiščite programe, ki jih financirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, Socialni sklad in Kohezijski sklad.

Povezana sredstva EU

Novice in informacije o programih EU Obzorje 2020 in LIFE, namenjenih raziskavam in okoljskim vprašanjem.