Struktūriniai ir investicijų fondai

Informacija apie struktūrinius ir investicijų fondus, kurių lėšomis remiami regionų ir miestų plėtros projektai.

Pasidalijamasis finansų valdymas

Ieškokite programų, kurioms skiriama Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo arba Sanglaudos fondo lėšų.

Susiję ES fondai

Naujienos ir informacija apie ES programas „Horizontas 2020“ ir LIFE, skirtas moksliniams tyrimams ir aplinkos klausimams.