Strukturális és beruházási alapok

A regionális és városfejlesztési célú strukturális és beruházási alapokkal kapcsolatos információk

Megosztott pénzügyi irányítás

Végezzen keresést az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap révén finanszírozott programok között.

Uniós finanszírozás

Hírek és információk a Horizont 2020 és a LIFE programról (kutatás és környezetvédelem)