Struktur- og investeringsfonde

Struktur- og investeringsfonde

Oplysninger om struktur- og investeringsfonde for regional- og byudviklingsprojekter

Fælles økonomisk forvaltning

Fælles økonomisk forvaltning

Søg programmer, der finansieres under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond eller Samhørighedsfonden.

Lignende EU-fonde

Lignende EU-fonde

Nyheder og info om EU's programmer Horisont 2020 og LIFE, der dækker forskning og miljø.

Særlige støtteinstrumenter

Særlige støtteinstrumenter

Dokumenter og oplysninger om byinfrastruktur, bæredygtigt erhvervsliv, mikrofinansiering og maritime projekter.