Структурни и инвестиционни фондове

Информация за структурните и инвестиционните фондове за регионално и градско развитие

Споделено финансово управление

Търсене на програми, финансирани по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд или Кохезионния фонд.

Свързани фондове на ЕС

Новини и информация за програмите LIFE и „Хоризонт 2020“ на ЕС, насочени към научни изследвания и екологични въпроси.