Jaspers, Jeremie, Jessica och Jasmine
De här fyra EU-initiativen ska göra sammanhållningspolitiken mer effektiv och hållbar. 

Kontroll och utvärdering av fiskeri och vattenbruk (Fame)
Fame ska främja utvecklingen av det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet.