Operativa program
Sammanfattningar av de operativa program som antagits av kommissionen i början av en programperiod.

Förvaltningsmyndigheter
EU-länderna förvaltar program som stöds av EU:s sammanhållningspolitik. De utser en förvaltningsmyndighet som informerar om programmet, väljer projekt och övervakar genomförandet.