Darbības programmas
Plānošanas perioda sākumā pieņemto Eiropas Komisijas darbības programmu kopsavilkumi.

Vadošās iestādes
ES kohēzijas politikas atbalstu saņēmušās programmas vada dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu.