Horisont 2020
EU:s hittills största program för forskning och innovation med en budget på nästan 80 miljarder euro 2014–2020.

Life
EU:s finansiella instrument för stöd till miljö-, naturskydds- och klimatprojekt.