Obzorje 2020
Doslej največji program EU za financiranje raziskav in inovacij razpolaga v obdobju 2014–2020 s skoraj 80 milijardami evrov.

LIFE
Finančni instrument EU, ki podpira projekte varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov.