Orizont 2020
Cel mai mare program UE pentru cercetare și inovare, cu fonduri de aproape 80 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020.

LIFE
Instrumentul financiar prin care UE sprijină proiectele de protecție a mediului, de conservare a naturii și de combatere a schimbărilor climatice.