Horyzont 2020
Największy w historii unijny program na rzecz badań i innowacji dysponujący w latach 2014–2020 budżetem w wysokości prawie 80 mld euro

LIFE
Unijny instrument finansowy wspierający realizację projektów w dziedzinie środowiska, ochrony przyrody i klimatu w całej UE