Programma “Apvārsnis 2020”
Visu laiku plašākā ES pētniecības un inovācijas programma, kuras budžets 2014.–2020. gadā ir apmēram 80 miljardi eiro.

Programma LIFE
ES finanšu instruments vides, dabas aizsardzības un klimata politikas projektu atbalstīšanai.