„Horizontas 2020“
Didžiausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kuriai įgyvendinti 2014–2020 m. skirta beveik 80 mlrd. EUR.

LIFE
ES finansinė priemonė, kuria remiami aplinkos, gamtos apsaugos ir klimato kaitos srities projektai.