Obzor 2020.
EU-ov dosad najveći program za istraživanja i inovacije kojim se od 2014. do 2020. na raspolaganje stavlja gotovo 80 milijardi EUR.

LIFE
Financijski instrument EU-a kojim se podupiru projekti za zaštitu okoliša, očuvanje prirode i klimatsku politiku