Horizon2020
An clár AE taighde agus nuálaíochta is mó dá raibh ann riamh agus beagnach €80 billiún ar fáil ann ina mhaoiniú don tréimhse 2014-2020.

LIFE
Ionstraim airgeadais an Aontais Eorpaigh a thacaíonn le tionscadail chomhshaoil, le caomhnú fiadhúlra, agus le tionscadail ghníomhaíochtaí aeráide.