Programm „Horisont 2020“
Kõigi aegade suurim ELi teadusuuringute ja innovatsiooniprogramm, mille raames on ajavahemikuks 2014–2020 rahastamiseks ette nähtud 80 miljardit eurot.

LIFE
ELi rahastamisvahend, millega toetatakse keskkonna-, looduskaitse- ja kliimameetmetega seotud projekte.