Horizont 2020
Největší program výzkumu a inovací v historii EU disponující finančními prostředky ve výši téměř 80 miliard eur, které lze čerpat v období 2014–2020.

LIFE
Finanční nástroj EU, který podporuje projekty v oblasti změny klimatu, životního prostředí a ochrany přírody.