Хоризонт 2020
Най-мащабната програма за научни изследвания и иновации в историята на ЕС има бюджет от близо 80 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г.

LIFE
Финансовият инструмент на ЕС за подкрепа на проекти за околната среда, опазване на природата и действия в областта на климата.