Vzdělání a odborná příprava

Politika soudržnosti EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, Evropský sociální fond pro lepší vzdělávání, nejnovější zprávy, informace o projektech 

Dovednosti a profesní rozvoj v modré ekonomice

Zlepšování dovedností v námořní ekonomice, pracovní místa v námořním odvětví, aktuality a akce, možnosti financování