Rozšírenie EÚ

Informácie o programoch financovania pre krajiny v procese pristúpenia k EÚ, regionálna spolupráca v kandidátskych krajinách.

Predvstupová pomoc pre rozvoj vidieka

Prehľad podpory pre pristupujúce krajiny, programy financovania, žiadosť o financovanie rozvoja vidieka, najnovšie udalosti.